Pielgrzymki- 2019

1. Francja – Hiszpania

2. Lwów – Częstochowa

3. Turcja